Prague Philharmonic Children´s Choir

Kühnův dětský sbor, sbormistr: Jiří Chvála

Pražské dechové kvinteto / Prague woodwind quintet

Čas radosti, veselosti

Ó, dej nám, Pane, večer veselý Otmar Mácha
24:51
Ze Zpěvů Betlémských Jan Seidel
06:06
Čas radosti, veselosti koledy
17:37