Kühnův dětský sbor

Repertoár

Kühnův dětský sbor nabízí širokou škálu repertoáru, jak duchovního, tak světského. Níže uvedené skladby ilustrují šíři aktuálního repertoáru Koncertního oddělení.

Sborové skladby a capella (bez doprovodu)
Sborové skladby s komorním doprovodem
Skladby pro sbor a orchestr
Dětské opery
Hudebně-taneční pásma
Vánoční repertoár

 

SBOROVÉ SKLADBY A CAPPELLA (BEZ DOPROVODU)

Duchovní

Jakob Arcadelt: Ave Maria
Johannes Brahms: Regina coeli
Petr Iljič Čajkovskij: Cherubínská píseň, Legenda
Petr Eben: De angelis
Jacob Handl Gallus: Pueri concinite
Hans Leo Hassler: Cantate Domino
Gustav Holst: Ave Maria
Zoltán Kodály: Ave Maria
Ivan Kurz: Precatio (Maria, mater nostra)
Zdeněk Lukáš: Missa brevis, Pater noster
Jan Málek: Cantica Davidis
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus te, Christe, Ave Maria, Pueri Haebreorum
Arvo Pärt: Bogorodice, děvo, raduj sa, Zwei Beter
Francis Poulenc: Ave verum
Miroslav Raichl: Tři staročeské duchovní kantilény
Franz Schubert: Salve Regina
Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli

Světské

Petr Iljič  Čajkovskij: Žal (Běz pory da bez vremeni)
Josef Bohuslav Foerster: Lesní studánka, Písnička
Ilja Hurník: Slezské písničky, Studánka (Z cyklu Voda, voděnka)
Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat
Orlando di Lasso: Echo
Zdeněk Lukáš: Kravarky, Věneček
Otmar Mácha: Dětské sbory, Lašské halekačky
Bohuslav Martinů: Písničky pro dětský sbor, Česká řikadla (výběr)
Jiří Teml: Travačky
Bedřich Smetana: Písně trojhlasné
Dalibor C. Vačkář: Chudobky

SBOROVÉ SKLADBY S KOMORNÍM DOPROVODEM

Duchovní

Johannes Brahms: Ave Maria
Benjamin Britten: Missa brevis
Antonín Dvořák: Ave Maria, O sanctissima
Petr Eben: Missa adventus et quadragesimae
Gustav Fauré: Tantum ergo
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Laudate pueri, Beati omnes
Josef Mysliveček: Salve Regina
Francis Poulenc: Litanie à la Vierge Noire
Franz Schubert: Psalm XXIII. (Gott ist mein Hirt)

Světské

Claude Debussy: Noël des enfants qui n’ont plus de maisons
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op. 32
                             Largo (v úpravě Jaroslava Šarouna)
Josef Bohuslav Foerster: Tři sbory, op. 172
Rafael Kubelík: Invence a interludia
Ivana Loudová: Malý princ
Zdeněk Lukáš: Otep myrhy
Otmar Mácha: Hymnus
                         Moravské lidové písně
                         Ohlasy písní slezských
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek
                                Petrklíč
                                Tři písně posvátné (Tři legendy)
                                Vynášení smrti z baletu Špalíček
Josef Mysliveček: Nokturno
Jakub Jan Ryba: Dar pilné mládeži (cyklus písní pro dětské hlasy s klavírem)
Klement Slavický: Děti, radost, zpěv
Zdeněk Šesták: Zvěstování jara
Jiří Teml: Šest písniček ze studánky pro dívčí sbor a housle
Václav Trojan: České pastorely, Směs národních písní
Dalibor C. Vačkář: Děti dospělým
Jan Křtitel Vaňhal: Dětské písně

SKLADBY PRO SBOR A ORCHESTR

Johann Sebastian Bach: Matoušovy pašije
Hector Berlioz: Faustovo prokletí
Benjamin Britten: Válečné requiem, Král David, Váoční kantáta
Antonín Dvořák: Stabat Mater
Juraj Filas: Věčný sen starého dubu*
Jan Hanuš: Český rok
Arthur Honegger: Jeanne d'Arc au bûcher
Otakar Jeremiáš: Směs národních písní pro dětský sbor a orchestr
Jan Klusák: Malá ranní mše
Ivan Kurz: Stabat mater (pro dětský sbor a smyčce)
Ferenz Liszt: Christus, Legenda o svaté Alžbětě
Gustav Mahler: Symphonie č. 3 a č. 8 
Bohuslav Martinů: Kytice, Řecké pašije
Carl Orff: Carmina Burana
Jiří Teml: Žalm 136 (pro dětský sbor a smyčce)*
Jan Křtitel Vaňhal: Stabat mater

DĚTSKÉ OPERY

Otmar Mácha: Zvířátka a loupežníci
Jiří Teml: Císařovy nové šaty*
                 Kocour v botách*
                 Čert a Káči aneb Peklo v pekle*
Václav Trojan: Broučci

HUDEBNĚ-TANEČNÍ PÁSMA

Otmar Mácha: Ó dej nám, Pane, večer veselý
                         Slavnosti jara
                         Volání slunce*

VÁNOČNÍ REPERTOÁR

Benjamin Britten: Ceremony of Carols
Petr Eben: Koledníci z Těšínska
Jaromír Doubrava: Pastýřská půlnoční (pro dětský sbor a hoboj)
Ivan Kurz: Vánoční zpěvy a koledy
Adam Michna z Otradovic: Vánoční muzika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Pastorely
Jan Seidel: Zpěvy betlémské
Jiří Teml: Gloria in excelsis Deo (cyklus koled), Koledníci, Splnilo se Písmo svaté (cyklus koled), Svatá noc
Evžen Zámečník: Tichá noc  

* komponováno pro Kühnův dětský sbor