Kühnův dětský sbor

Pro rodiče

Zde najdete všechny základní informace týkající se členství v našem sboru a chodu jednotlivých oddělení.

Nábory
Oddělení sboru, kontakty
Kdy a kde zkoušíme
Zkoušky a omluvenky
Příspěvky
Koncertní oblečení

 

Nábory

Pokud byste měli zájem o nábor do našeho sboru, neváhejte nás kontaktovat mailem na info@kuhnata.cz 

Následně domluvíme individuální termín náboru. 

 

 

Oddělení sboru, kontakty

Děti v Kühnově dětském sboru jsou po přezkoušení rozděleny do několika na sebe navzájem navazujících oddělení:

Kühňátka – předškolní děti 3-6 let
Přípravná oddělení – zkratky A, AB, AV, MV, DSD (Holešovice); M a VS (Stodůlky)
Koncertní oddělení – zkratka KO

O zařazení dětí do jednotlivých oddělení rozhodují sbormistři, hlavním kritériem jsou pěvecké a hudební schopnosti, přihlíží se také k věku člena sboru.

Více naleznete na stránce Naše oddělení

Kontaktní osoby pro jednotlivá oddělení:

Přípravná oddělení a Kühňátka, Holešovice
Daniel Vidlák
E-mail: info@kuhnata.cz 
Tel.: 702 005 216

Oddělení M, VS, Stodůlky                                      Kühňátka, Stodůlky
Jaroslava Průchová                                                    Zdeňka Erlebachová
E-mail: jaroslavapruchova@seznam.cz                   E-mail: erlebachovi@email.cz
Tel.: 731 479 434                                                       Tel.: 604 946 556

Přípravné oddělení AV a Kühňátka, Vyšehrad
Zdeňka Erlebachová
E-mail: erlebachovi@email.cz
Tel.: 604 946 556
 

Na stránce Kontakty pak najdete spojení na vedení sboru.

 

Kdy a kde zkoušíme

Ve školním roce 2020/2021 začínáme zkoušet takto:

Koncertní oddělení zkouší od středy 2. září
 
Přípravná oddělení M, MV, VS a DSD začínají v týdnu od 7. září.

Přípravná oddělení A, AB a AV začínají v týdnu od 14. září.
 
Oddělení nejmenších Kühňátek začínají v týdnu od 14. září.
 
 

Místa zkoušek

Holešovice: Aula ZŠ TGM, Ortenovo nám. 34, Praha 7 
Stodůlky: Křesťanské centrum Třináctka Luka, Mukařovského 1986, Praha 5
Vyšehrad: ZŠ Křesomyslova, Křesomyslova 2, Praha 4
Národní divadlo: Národní divadlo, Sborový sál, Praha 1

Přehledy časového rozvrhu zkoušek naleznete níže:

Vysvětlivky:


Oddělení Kühňátek
KHZ1, KHV1 (4-5 let), ​KHZ2, KHV2 (4-6 let) - sbormistryně Zdeňka Vaculík Erlebachová
KHK1 (4-5 let), ​KHK2 (4-6 let) - sbormistryně Karolína Řepová
KHS1 (4-5 let), KHS2 (4-6 let) - sbormistryně Marie Papežová Erlebachová


Přípravná oddělení
AB1, AB2, AB3, AV (6-8 let) - sbormistryně Zdeňka Vaculík Erlebachová
A (6-8 let) - sbormistryně Karolína Řepový
M (6-8 let) - sbormistryně Tereza Bystřická
MV (7-10 let) - sbormistryně Světlana Tvrzická
VS (7-10 let) - sbormistryně Tereza Bystřická
DSD (9-14 let) - sbormistryně Světlana Tvrzická
KO, koncertní oddělení
sbormistři Jiří Chvála a Petr Louženský 

Věkové rozdělení jednotlivých oddělení je orientační. O zařazení dětí rozhodují sbormistři, hlavním kritériem jsou pěvecké a hudební schopnosti.

 

Zkoušky a omluvenky

Co s sebou na zkoušky?

Všichni: přezůvky a pití
Přípravná oddělení a KO: pevnou složku na noty s průhlednými eurofóliemi

Poznámka: Kühňátka složku nepotřebují, učí se písničky náslechem. Jejich noty slouží především pro rodiče, aby mohli s dětmi doma opakovat. 

Omluvenky

Omluvu ze zkoušek provádějte, prosím, výhradně zasláním e-mailu na:

omluvenky@kuhnata.cz – pro oddělení v Holešovicích 
jaroslavapruchova@seznam.cz – pro oddělení M a VS ve Stodůlkách
erlebachovi@email.cz – pro oddělení Kühňátka Stodůlky (KHS), Kühňátka Vyšehrad (KHV) a AV Vyšehrad

 

Příspěvky

Sbor hospodaří jako nezisková organizace. Je tedy důležité, aby se na chodu sboru podíleli i sami členové sboru. Proto je jednou ze základních povinností člena sboru placení členských příspěvků, jejichž včasná platba je předpokladem vyrovnaného hospodaření sboru během roku.

Termíny plateb:
1. pololetí – do 15. 11. daného roku
2. pololetí – do 15. 3. daného roku

Číslo účtu: 5181349 / 0800
Variabilní symbol: PIN člena sboru 

Částka k úhradě za jedno pololetí:     

1800 Kč (Kühňátka)
2600 Kč (Koncertní a přípravná oddělení)
Sourozenecká sleva: 500 Kč (u druhého a každého dalšího dítěte)
Jednorázová sleva: 500 Kč (v případě, že přivedete do sboru nového člena a tento zaplatí první příspěvek)

 

Koncertní oblečení

Při koncertech a jiných sborových vystoupeních se členové sboru oblékají do koncertních kostýmů. Každý nový člen je povinen si od sboru půjčit koncertní oblečení, které je jednotné pro každé oddělení. Člen sboru je povinen udržovat půjčený kostým v čistotě a pořádku.

Zde je ke stažení seznam možných sborových koncertních oblečení společně s ceníkem půjčovného a výší vratné zálohy:

Koncertní oblečení - kompletní informace(.pdf)