Kühnův dětský sbor

Zrušení Velkého vánočního koncertu

Po dlouhém zvažování všech pro a proti jsme dospěli k obtížnému rozhodnutí, že letošní Velký vánoční koncert, který se měl konat v sobotu 4. 12. 2021, zrušíme. S respektem k aktuální situaci a vyhlášeným omezením nejsme schopni koncert udělat tak, jak bychom chtěli a postrádal by svoji hlavní myšlenku – s radostí se společně setkat na koncertě, propojit minulé generace Kühňat s tou současnou, společně si zazpívat Česku mši vánoční a užít si adventní setkání.

 

Vstupenky je možné vrátit následovně:

 

Vracení vstupného v síti Ticketportal.cz:

Vstupenky zakoupené na internetu - HOMEtickets: vstupné bude vráceno automaticky

Vstupenky zakoupené na prodejním místě: vstupné vrátí totožné prodejní místo oproti odevzdání platné a nepoužité vstupenky.

 

Vracení vstupného zakoupeného v Rudolfinu:

Vstupné zakoupené v pokladně České filharmonie bude navráceno oproti vstupence na tomtéž místě. Vrácení vstupného je možné do 15. 12.