Kühnův dětský sbor

Kühnův dětský sbor, sbormistr: Jiří Chvála

klavír: Miloš Bok

Miloš Bok: Missa brevis

Gloria Allegro Miloš Bok
01:16
Molto Meno Mosso Miloš Bok
03:42
Benedictus Miloš Bok
02:45