Kühnův dětský sbor

Špalíček

Balet se zpěvy Bohuslava Martinů je volným pásmem pohádek, lidových her a říkadel, které skladatel čerpal mimo jiné ze sbírek Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, lidových sbírek a jarmarečního divadla evropského středověku. Poprvé byl Špalíček uveden roku 1933 právě v Národním divadle, a to v choreografii Josefa Jenčíka, jedné z nejpozoruhod­nějších osobností české prvorepublikové taneční avantgardy.

Nová inscenace hravého a pohádkového Špalíčku je určena především našim nejmladším divákům a jejich rodičům.

 

Odkaz na Vstupenky:

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/spalicek-koncert-4651827 

Čas konání: 19:00

Národní divadlo