Prague Philharmonic Children´s Choir

Narozeninový koncert prof. Jiřího Chvály

Kühnův dětský sbor uvádí

NAROZENINOVÝ KONCERT 
prof. Jiřího Chvály

27. 5. 2018, 19:30 / Sál Martinů, HAMU
Malostranské nám. 13, Praha 1

Felix Mendelssohn - Bartholdy: Veni Domine
Felix Mendelssohn - Bartholdy: Laudate Pueri
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr)
Bohuslav Martinů: Pět českých madrigalů
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek

Úvodní slovo: prof. Ivan Kurz

Kühnův dětský sbor, koncertní oddělení
Členové Panochova kvarteta
Canti di Praga
Roman Janál / baryton
Pavel Soukup / recitace
Jan Kalfus / varhany
Stanislav Bogunia, Jaroslav Šaroun / klavír
Jiří Chvála, Petr Louženský, Jan Svejkovský / sbormistři

Vstupenky 150 Kč, v prodeji na místě před koncertem.

Date of event: 19:30

Malostranské nám. 258/13, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Czechia

Sál Martinů HAMU