Kühnův dětský sbor

Předvánoční nabídka pro základní školy

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ je po staletí neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. V její původní formě ji zná téměř každý. Kühnův dětský sbor ji ale pojal netradičně. Přípravná oddělení našeho sboru hrají a zpívají příběh o narození Ježíška tak,
aby si ho užili jak herci, tak malí diváci, pro které je určen.

Andělé, pastýři a celá vesnice putují uprostřed noci za tajemnou září, která je dovede až k jesličkám! Pojďte s námi oslavit příchod Vánoc a udělejte tak radost svým žákům.

Termín:                                 pátek 13. prosince

Místo konání:                       Aula ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí

Začátky představení:          9.00 a v 10.30

Vstupné:                               50 Kč (dospělý dozor zdarma)

Délka představení:              60 minut

V případě zájmu je nutné si včas rezervovat vstupenky pro třídu u paní Elišky Hrubé Toperczerové (tel. 725 530 320, mail: hruba.toperczerova@seznam.cz).