Kühnův dětský sbor

2015 - zájezd DSD Budapešť-Ohrid-Bělehrad