Kühnův dětský sbor

2015 - Letní koncert v Rudolfinu 2