Kühnův dětský sbor

2015 - Jarní koncert se sborem z Holandska