Kühnův dětský sbor

2016 - Letní koncert v Rudolfinu II