Kühnův dětský sbor

2016 - koncert v Městské knihovně 4. 5. VIII