Kühnův dětský sbor

2016 - koncert v Městské knihovně 28. 4. VI