Kühnův dětský sbor

2016 - koncert v Městské knihovně 21. 4. II