Kühnův dětský sbor

2015 - koncert ve Státní opeře