Kühnův dětský sbor

2015 - koncert v Městské knihovně 17.12. I