Kühnův dětský sbor

Louskáček

Čas konání: 15:30

Louskáček

Čas konání: 19:00

Vánoční koncert v Městské knihovně

Vánoční koncert Kühnova dětského sboru.

Vystoupí oddělení KHZ3, KHV1 a AB3 pod vedením paní sbormistryně Marie Papežové Erlebachové.

Čas konání: 15:30

KHZ3, KHV1 a AB3

Vánoční koncert v Městské knihovně

Vánoční koncert Kühnova dětského sboru.

Vystoupí oddělení KHZ1, KHZ2 a AB2  pod vedením paní sbormistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové.

Čas konání: 18.30

KHZ1, KHZ2 a AB2