Kühnův dětský sbor

Jakobín (Národní divadlo)

Tradiční dílo Antonína Dvořáka je jednou z nejoblíbenějších a nejuváděnějších českých oper.

Čas konání: - 19:00

Národní 223/2, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

Vystoupí členové Kühnova dětského sboru

Abonentní koncert Komorní filharmonie Pardubice

Sukova síň Domu hudby v Pardubicích

Bohuslav Martinů:
Otvírání studánek. Komorní kantáta pro recitaci, sóla, ženský sbor a komorní soubor. H 354
Kytice. Cyklus skladeb na lidové texty pro smíšený a dětský sbor, sóla a malý orchestr H 260

Marie Fajtová – soprán
Kateřina Jalovcová – alt
Jaroslav Březina – tenor
Roman Janál – basbaryton
Pavel Soukup – recitace
Kühnův dětský sbor
Sbormistr Jiří Chvála
Kühnův smíšený sbor
Sbormistr Marek Vorlíček
Dirigent Petr Altrichter

Bohuslav Martinů – 125. výročí narození (1890–1959)

Koncert se koná ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů.

Čas konání: - 19:30

Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice-Pardubice I, Česká republika

vystoupí oddělení KO