Kühnův dětský sbor

Jarní koncert

Jarní vystoupení přípravných oddělení sbormistryně Zdeňky Erlebachové

KZ Domovina, vstupné dobrovolné bez předprodeje

Čas konání: - 18:00

Na Maninách 1149/32, 170 00 Praha-Praha 7, Česká republika

Vystoupí oddělení KHZ (úterní skupina)+AB1