Kühnův dětský sbor

Koncert v Mariánských Lázních

Benefiční koncert s duchovním programem v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Diriguje Petr Louženský

Reportáž Televize Karlovarska z benefičního koncertu: 
http://www.tvml.cz/2014/10/19/kuhnuv-detsky-sbor-v-marianskych-laznich/

Čas konání: do

Goethovo náměstí 21, 353 01 Mariánské Lázně, Czech Republic

vystoupí Koncertní oddělení