Kühnův dětský sbor

Duchovní koncert s PKF - Prague Philharmonia

Speciální koncert k Roku české hudby, který pořádá Kühnův dětský sbor.
Koncert se koná pod záštitou starostky Prahy 3, Ing. Vladislavy Hujové.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Jan Klusák: Malá ranní mše
Jan Křtitel Vaňhal: Stabat Mater

Marie Fajtová - soprán, Stanislava Jirků - alt
Kühnův dětský sbor
PKF - Prague Philharmonia
Petr Louženský - dirigent

Čas konání: do

Jiřího z Poděbrad, 130 00 Prague-Prague 3, Czech Republic

vystoupí Koncertní oddělení